inenten vaccineren

inenten vaccineren


Het vaccin tegen Covid-19 of Corona wordt toegediend via de arm.

Dit is een kleine injectie die helemaal geen pijn doet.