terminus

terminus

de terminus

terminussen (mv)


De terminus is de eindhalte van een bepaalde tramlijn.

Aan de terminus keert de tram om in de andere richting.