straat

straat

de straat

straten (mv)


De auto's rijden op de straat.