kwetsbare mensen

kwetsbare mensen


Ouderen of zieken zijn extra kwetsbaar voor Corona.

We moeten allemaal extra voorzichtig zijn voor kwetsbare personen.